ambulant cta docent docenten leerlingen lampie leerling logopedist maatschappelijk meten orthopedagoog school verrekijker passendonderwijs verzuimcoaches
Individuele leerlingen

Groepen leerlingen

Docenten of Mentoren

Teams of Groepen docenten

Scholen

Experts in het voortgezet onderwijs …

Scala ondersteunt leerlingen, medewerkers, teams en afdelingen bij vragen over zorg en begeleiding in het voortgezet onderwijs. Ons team bestaat uit orthopedagogen, psychologen, logopedisten, schoolmaatschappelijk werkers en begeleiders passend onderwijs. We hebben jarenlange ervaring in het voortgezet onderwijs. Daardoor zijn we experts in het werken met leerlingen in de middelbare schoolleeftijd én weten we welke vragen er leven onder medewerkers en organisaties in het voortgezet onderwijs.


... die altijd verder kijken dan een eerste blik

Zien en gezien worden. Dat is de kern van ons werk. We kijken heel goed en kritisch naar wat er aan de hand is, als we een ondersteuningsvraag krijgen. We gaan in gesprek, observeren en doen onderzoek. Het niveau is daarbij hoog. Dat komt doordat we goed opgeleid en ervaren zijn, ons voortdurend blijven scholen en volledig multidisciplinair werken. We delen onze kennis en inzichten met elkaar en vullen elkaar aan.


... en zo precies op maat kunnen werken

Scala levert maatwerk. Elke leerling is immers anders. Op maat werken betekent ook: dichtbij de leerling en de ouders, de medewerker en de school. We betrekken de leerling en de medewerkers bij het vinden van oplossingen. En we onderhouden nauwe banden met ketenpartners, zoals wijkteams en de jeugdhulpverlening.

Recente berichten
Artikel lezen
Debatteren

Wat een stap is het elk jaar toch weer: van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Juist om onze leerlingen hierbij te ondersteunen, ze als het ware stevig te laten starten, zijn we samen met de mentoren van de brugklas begonnen met de lessen ‘Debatteren’.

Datum: 11 oktober
Type: Actueel
Door: Daan Verwaaijen & Mariëlla Zwamborn
Artikel lezen
Wat je moet weten over het lerarenregister

De afgelopen jaren is er veel discussie geweest over het lerarenregister. Wat houdt dit register precies in? Moet iedere bevoegde docent zich binnenkort registreren? Dit is de stand van zaken.

Datum: 10 oktober
Type: Actueel
Door: A. Thunnissen
Artikel lezen
Alles OKé!

In 2016 zijn wij begonnen met een ondersteuningsklas: de OKé. Dit is een plek is in school waar een leerling zich even kan terugtrekken uit lastige situaties. Hiermee springen wij in op de ontwikkelingen omtrent het passend onderwijs. Want om leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften een plek te geven in het reguliere onderwijs zijn extra voorzieningen nodig.

Datum: 17 juli
Type: Actueel
Door: Tugba Demir & Frank van Dijk