ambulant cta docent docenten leerlingen lampie leerling logopedist maatschappelijk meten orthopedagoog school verrekijker passendonderwijs verzuimcoaches
Individuele leerlingen

Groepen leerlingen

Docenten of Mentoren

Teams of Groepen docenten

Scholen

Experts in het voortgezet onderwijs …

Scala ondersteunt leerlingen, medewerkers, teams en afdelingen bij vragen over zorg en begeleiding in het voortgezet onderwijs. Ons team bestaat uit orthopedagogen, psychologen, logopedisten, schoolmaatschappelijk werkers en begeleiders passend onderwijs. We hebben jarenlange ervaring in het voortgezet onderwijs. Daardoor zijn we experts in het werken met leerlingen in de middelbare schoolleeftijd én weten we welke vragen er leven onder medewerkers en organisaties in het voortgezet onderwijs.


... die altijd verder kijken dan een eerste blik

Zien en gezien worden. Dat is de kern van ons werk. We kijken heel goed en kritisch naar wat er aan de hand is, als we een ondersteuningsvraag krijgen. We gaan in gesprek, observeren en doen onderzoek. Het niveau is daarbij hoog. Dat komt doordat we goed opgeleid en ervaren zijn, ons voortdurend blijven scholen en volledig multidisciplinair werken. We delen onze kennis en inzichten met elkaar en vullen elkaar aan.


... en zo precies op maat kunnen werken

Scala levert maatwerk. Elke leerling is immers anders. Op maat werken betekent ook: dichtbij de leerling en de ouders, de medewerker en de school. We betrekken de leerling en de medewerkers bij het vinden van oplossingen. En we onderhouden nauwe banden met ketenpartners, zoals wijkteams en de jeugdhulpverlening.

Recente berichten
Artikel lezen
Hoe te leren

Datum: 9 november
Type: Actueel
Door: Frederiek Westerveld
Artikel lezen
Leren, hoe doe je dat eigenlijk? Een nieuwe training

Datum: 21 juni
Type: Actueel
Door: Frederiek Westerveld & Sofie van der Hoeven
Artikel lezen
Hoe geef ik groeigerichte feedback?

Vind je het ook lastig om op een goede manier feedback te geven aan je leerlingen? Wist je dat je ook vragen kan stellen in plaats van ‘gewoon’ vertellen wat je ervan vindt? Dat betekent wel dat je dan zelf ook open moet staan voor feedback en fouten moet durven maken!

Datum: 29 januari
Type: Actueel
Door: Margith Kuijpers